เตาอบมีการทำงานหมุนรอบทิศ ทำให้อุณหภูมิขณะอบกระจายทั่วถึงทุกๆชิ้นงานที่อยู่ในเตา ระบบตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ เครืองจะทำงานตามขั้นตอนเองจนจบกระบวนการ สามารถบันทึกค่าแต่ละงานได้ หน้าจอแสดงการทำงาน เช็ครายละเอียดแต่ละขั้นตอนได้

เตาอบมี2รุ่น EBF-S คือเตาขนาดเล็ก 13เบ้า และ EBF-L คือเตาขนาดใหญ่ 37เบ้า การทำงานโดยรวมเหมือนกันต่างกันเรื่องความจุ อุณหภูมิสูงสุดและระบบไฟฟ้า ไร้กลิ่นขณะทำงาน ระบบเผาไหม้หมดจดไร้มลภาวะ

Showing all 2 results

Show sidebar