บริษัท นาโน เบรน จำกัด

ที่ตั้ง: 23/343 หมู่ 13, ซอยนวมินทร์ 68
หมู่บ้านเสริมมิตร ซอย 14/9 แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์: +662 5190 170
Email: info@nanobraingroup.com

ข้อมูลการติดต่อ

Managing Director

Mobile: +668 1626 0500
Email: sumeth@nanobraingroup.com

Accounting

Mobile: +668 1422 3355
Email: sabaithip@nanobraingroup.com

Sales Manager

Mobile: +668 1612 1299
Email: thanawat@nanobraingroup.com

Service & Support

Mobile: +668 7686 0213
Email: samaphan@nanobraingroup.com

Sales Engineer

Mobile: +668 4025 7994
Email: suwannee@nanobraingroup.com

Sales Support

Mobile: +668 1611 5348